Knihy

Jsem autorkou tří knih o zařizování interiérů, které vydala Grada Publishing.

Interiér do detailu (2020)

Tato kniha pomyslně uzavírá trilogii a zaměřuji se v ní na řešení detailů od výroby nábytku až po dekorace. Kapitoly jsou rozděleny dle místností a formou otázek a odpovědí se čtenář dozví, jaká řešení považuji za nejlepší a co je vůbec na výběr. Kniha také obsahuje hodně nákresů s kótami pro lepší představu o prostoru a nábytku a schématicky sestavený postup navrhování a realizace.

Tvoříme interiér s českou designérkou (2018)

Zde shrnuji jednotlivé kroky při zařizování interiérů při částečné nebo celkové rekonstrukci od konceptu až po realizaci a věnuji se každé místnosti zvlášť.
Recenzi od odborníka Ing. Jana Opitze, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku
najdete zde

Barvy – trendy – interiéry (2019)

Tato kniha slouží jako inspirativní průvodce při výběru barev. Čtenář v ní najde více než 220 pečlivě vybraných fotografií barevných interiérů, informace o kombinování barev a jednotlivých odstínů s dalšími materiály. Unikátní je shrnutí barev roku a trendů od roku 2015 až do roku 2019.

Dále jsem spoluautorkou odborné knihy

Marketingová komunikace v místě prodeje (2018)

kterou sestavil Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA
Zde jsem se věnovala kapitole osvětlení.
Recenze na knihu zde

Jsem také spoluautorkou knihy

Škola interiérového designu (2013)

kde jsem se věnovala kapitolám Kuchyně, koupelny a materiály na výrobu nábytku.