Česká ergonomická společnost

Stala jsem se členkou České ergonomické společnosti, která je členem Mezinárodní ergonomické asociace (International Ergonomics Association – IEA) a členem Federace evropských ergonomických společností (Federation of European Ergonomics Societies – FEES).