Autorizace profesní kvalifikace

Získala jsem od Ministerstva průmyslu a obchodu autorizaci pro profesní kvalifikaci „interiérový poradce“ 33-051-M.